Prestatorii de servicii în business

Email Imprimare PDF

 

Business Academy for Women a demarat la Chișinău cursurile de instruire pentru 30 de femei antreprenoare

aOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și formatorul local Camera de Comerț și Industrie au lansat, la Chișinău, cursul de instruire antreprenorială din cadrul Proiectului „Business Academy for Women" (BAW). Pe parcursul a 6 zile, circa 30 de femei de afaceri din zona de Centru a țării  din diferite domenii ale economiei își vor dezvolta abilitățile pe diverse subiecte ca: descrierea business proceselor în cadrul întreprinderii, optimizarea modelelor de afaceri, instrumentele de marketing contemporan și operațiuni de export-import în contextul DCFTA.

 

Ana Sochirca, coordonatorul Proiectului „Business Academy for Women” a salutat interesul manifestat  de antreprenoare față de proiect și a menționat că ”Business Academy for Women” a fost elaborată în baza propunerilor și a necesităților de dezvoltare antreprenorială identificate în baza studiilor realizate. Scopul acestui Proiect este de a ajuta întreprinderile fondate de femei să se dezvolte și să fie prezente pe noi piețe.

La deschiderea evenimentului a participat Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, care a subliniat că CCI a Republicii Moldova susține Proiectul „Business Academy for Women" implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin formatorii bine pregătiți dar și prin alte evenimente de promovare a mediului de afaceri.

Tatiana Batuschina, președinte al Centrului Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB) și partener BAW a prezentat modulele de instruire, avantajele participării la training-uri și rezultatele care vor fi obținute de către antreprenoare. Totodată, și-a exprimat speranța că diversitatea de genuri de activități ale antreprenoarelor înscrise în program vor contribui pe viitor la inițierea de parteneriate pe termen lung.c

Femeile de afaceri,participante la cursurile antreprenoriale produc și prestează o varietate de produse și servicii: coaserea cojoacelor și plapumelor, producerea nutrețurilor combinate, creșterea șinșilelor, fabricarea lenjeriei de pat și a hainelor pentru nou-născuți, producerea carcaselor metalice, etc.

Menționăm faptul că circa 60% din participantele la instruirea BAW sunt orientate pentru a face export cu țările din Uniunea Europeană.

b

 

Proiectul „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor, inclusiv și ale celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. BAW a fost inițiat în luna februarie curent și are o continuitate de 18 luni. În cadrul proiectului vor fi instruite cu titlu gratuit circa 300 de femei de afaceri din Republica Moldova cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către extinderea pieței de desfacere, inclusiv export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor.d

 

În premieră pentru R. Moldova, în cadrul acestui Proiect este inclusă componenta PLATO inspirată din programul PLATO, care presupune transferul de cunoștințe de la antreprenorii experimentați către antreprenoarele care vor să crească, antreprenorii de succes au posibilitatea de ași împărtăși experiența și secretele reușitelor lor.

 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (EU), implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB).
Direcția Comunicare și RP ODIMM

Prima sesiune de instruire din cadrul Proiectului „Business Academy for Women" a fost lansată la Tighina

IMG-20170927-WA0006 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și organizația de suport în afaceri „Dnestr  Entreprises” a lansat astăzi, 27 septembrie 2017, la Tighina prima sesiune de instruire pentru femeile antreprenoare din cadrul Proiectului „Business Academy for Women" (BAW).  
 
Pe parcursul a două zile de instruire, 25 de femei de afaceri din stânga Nistrului își vor dezvolta abilitățile în domeniul marketing-ului, managementului întreprinderii și a operațiunilor de export-import în contextul DCFTA. 
Este primul proiect european destinat antreprenoriatului feminin care cuprinde în aria sa geografică și beneficiare din raioanele din Estul Republicii Moldova.
 
În deschiderea evenimentului,  dna Iulia Iabanji, Director general ODIMM, a subliniat că Proiectul BAW are drept scop susținerea  femeilor în dezvoltarea potențialului lor de antreprenoare prin îmbunătățirea abilităților de gestionare și extindere a afacerii: “Dorim ca prin acest proiect să ajutăm femeile antreprenoare  să-și crească capacitatea managerială de analiză și diagnostică a companiei, pentru a identifica punctele de creștere a afacerii și extinderea pe noi piețe. În același timp, am fost surprinse de diversitatea  domeniilor de activitate a participantelor și creativitatea de dezvoltare a afacerilor acestora”, a menționat Iulia Iabanji.
 
Directorul Organizației de suport în afaceri „Dnestr  Entreprises” Inna Polisciuc a menționat că, etapa de instruire este constituită din 3 module, care includ instrumente ale marketingului modern, optimizarea business proceselor și busines modelelor în cadrul unei întreprinderi, promovarea pe piață și efectuarea operațiunilor de export-import în contextul DCFTA.
 
”Trainerii implicați în procesul de instruire vor ține cont de tendințele business-ului contemporan și schimbările care se produc în continuu în economia piețelor externe precum și de domeniul de activitate a participantelor, a reiterat Inna Polisciuc.
 
În premieră pentru Republica Moldova, în cadrul acestui proiect vor fi implementate componente ale programului european de instruire PLATO, care presupune transferul de cunoștințe și experiență de la antreprenorii de succes către antreprenoarele participantele proiectului BAW.IMG-20170927-WA0010 edited
 
Proiectul „Business Academy for Women” urmărește promovarea abilităților economice și sociale a femeilor, inclusiv a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. BAW a fost inițiat în luna februarie curent și are o continuitate de 18 luni. În cadrul proiectului vor fi instruite cu titlu gratuit circa 300 de femei de afaceri de pe tot teritoriul Republicii Moldova privind eficientizarea modelului de business şi orientarea companiei spre extindere și export.
 
Cele mai inovative 10 proiecte investiționale, selectate în cadrul concursului de granturi ale BAW, vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare de 6 mii EURO.
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (EU), implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional de Promovare a femeilor în Business (ICAWB).
IMG-20170927-WA0000 editedIMG-20170927-WA0007 edited

 

Первая обучающая сессия проекта «Академия бизнеса для женщин» прошла в Бендерах

IMG-20170927-WA0006 edited27 сентября 2017 года Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) и организация поддержки бизнеса «Dnestr  Entreprises» открыли в Бендерах первый тренинг для женщин-предпринимателей в рамках проекта «Академия бизнеса для женщин» (BAW).
 
В течение двух дней 25 бизнес-леди с левого берега Днестра будут развивать свои навыки в маркетинге, управлении предприятием и организации экспортно-импортных операций в контексте DCFTA.
 
«Академия бизнеса для женщин» - первый европейский проект по поддержке женского предпринимательства, который включает в свою географическую зону бенефициаров из Восточных районов Республики Молдова.
 
На открытии мероприятия г-жа Юлия Ябанжи, генеральный директор ODIMM, подчеркнула, что проект BAW направлен на оказание поддержки женщинам в совершенствовании своего предпринимательского потенциала путем улучшения их навыков по управлению и расширению бизнеса: «С помощью этого проекта мы хотим помочь женщинам-предпринимателям развить их способности к анализу и диагностике принадлежащего им бизнеса, с тем, чтобы определять точки роста и возможности расширения на новые рынки. В то же время мы были удивлены разнообразием областей деятельности участников сегодняшнего тренинга и их креативностью в бизнес-планировании», - сказала Юлия Ябанжи.
 
Директор организации поддержки бизнеса «Dnestr Entreprises» Инна Полищук сообщила, что данный этап обучения состоит из 3 модулей, которые включают в себя современные маркетинговые инструменты, оптимизацию бизнес-процессов, моделирование бизнеса на предприятии, продвижение на рынке и операции по экспорту-импорту в контексте DCFTA.
 
«Преподаватели, участвующие в учебном процессе, должны учитывать тенденции современного бизнеса и изменения, которые постоянно происходят в экономике внешних рынков, в том числе и в областях деятельности участников семинара», - подчеркнула Инна Полищук.
 
Впервые для Республики Молдова в рамках этого проекта будут внедрены компоненты европейской учебной программы PLATO, которая предполагает передачу знаний и опыта от успешных предпринимателей начинающим бизнесменам, проходящим тренинги в «Академии бизнеса для женщин».IMG-20170927-WA0010 edited
 
Проект BAW направлен на развитие экономических и социальных навыков женщин, в том числе из сельских районов, путем сокращения гендерного неравенства и расширения доступа к финансовым ресурсам, инновационным услугам, технологиям и возможностям для развития. Он был запущен в феврале этого года и будет продолжаться 18 месяцев. Более 300 женщин-предпринимателей со всей Молдовы пройдут бесплатное обучение для того, чтобы оптимизировать бизнес-модели своих компаний и сориентировать их на расширение и экспорт.
 
Самые инновационные 10 инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе, получат гранты в размере 6 000 евро.
 
Проект финансируется Европейским союзом и осуществляется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
IMG-20170927-WA0007 editedIMG-20170927-WA0000 edited

 

 

 

 

 24 de formatori instruiți în cadrul Proiectului „Business Academy for Women”

Cursuri formatori24 de traineri din cadrul organizațiilor de suport din toate regiunile țării, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia au urmat timp de 4 zile cursuri de instruire antreprenorială pentru formatori cu tema ”Componentele măiestriei unui trainer”. Cursurile au fost organizate în perioada 28 iunie-1 iulie prin intermediul proiectului ”Business Academy for Women”, finanțat de UE prin intermediul Directoratului General pentru Dezvoltare și Cooperare (EuropeAid) și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Ana Sochirca, coordonator de proiect ”Business Academy for Women”, susține că după finisarea training-ului în următoarele 2 luni de zile trainerii împreună cu echipa din proiect vor adapta și perfecta programele de instruire pentru 300 de femei antreprenoare, care doresc să își îmbunătățească activitatea întreprinderii și pozița lor pe piața locală și internațională. Prin intermediul sesiunilor de instruire antreprenoarele vor afla care sunt metodele și instrumentele moderne de evaluare și dezvoltare a propriilor afaceri. 

ODIMM pentru prima dată organizează cursuri pentru traineri. Prin intermediul acestei instruiri ODIMM contribuie la sporirea profesionalismului formatorilor din regiuni și a organizațiilor de suport în business. De asemenea, instruirea a servit și ca o platformă de socializare, schimb de experiență între formatori și a contribuit la dezvoltarea rețelei naționale de traineri.

Tatiana Batușchina, coordonator programe instruire în cadrul Proiectului „Business Academy for Women”, a menționat că prin intermediul formatorilor se urmărește instruirea femeilor antreprenoare din Republica Moldova de a obține noi competențe, începând de la ideea cum să obțină un grant, până la demersurile de a exporta produsele pe piața externă.

„Vrem să învățăm femeile noastre să-și privească propriile produse cu alți ochi și să găsescă acea piață unde un anumit produs ori serviciu este necesar. Este vorba de noi metode de marketing care permit dezvoltarea unei afaceri. Din informațiile pe care le avem din teritoriu foarte puține întreprinderi sunt pregătite pentru export. Multe femei antreprenoare nu au cunoștințele necesare sau au temeri să își promoveze produsele în afara țării. Noi suntem siguri că le putem susține și crea acel imbold de a-și exporta produsele”.

Svetlana Curaxina, trainer din UTA Găgăuzia spune: „Aceste instruiri sunt binevenite și utile, am învățat lucruri noi și sunt sigură că le voi putea atrage atenția femeilor antreprenoare. Până nu demult, eram obișnuți că doar bărbații pot gestiona afaceri. Ne bucură faptul că astăzi și femeile devin tot mai active, sunt mai flexibile, iar acest lucru în afaceri își are avantajele sale”.

Ina Stanciu, formator, Edineț declară: „Cursurile sunt binevenite. Am fost învățați să organizăm cursurile de instruire în așa mod ca participanții, de data asta femeile antreprenoare, să nu aibă nici un moment de plictiseală. Este mult mai dificil să-i aduci informația unui matur, decât unui copil, deoarece el are deja niște convingeri formate și în acest fel trebuie să găsești cum să-i prezinți informația ca aceasta să fie auzită, cum să i-o argumentezi”.

Ina Polisciuc, trainer din regiunea transnistreană: „Eu cred că acest program ”Business Academy for Women” va fi foarte util pentru întreaga republică. Noi vom instrui două grupe a câte 25 de femei în grup. În cadrul acestei instruiri vrem ca femeile să înțeleagă că promovarea nu inseamnă a te lăuda, dar reprezintă cheia prin intermediul căreia poți să-ți comercializezi corect produsele, iar lumea să afle despre ele”.

Proiectul ”Business Academy for Women” este finanțat de către Uniunea Europeană și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și implementat în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB).
În cadrul proiectului vor fi antrenate circa 300 de femei antreprenori, care vor fi instruite cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori care vor beneficia de granturi a cîte 6 mii euro pentru implementarea proiectelor.

 

ODIMM organizează cursuri de instruire antreprenorială pentru formatori

DSC 0404 edited1Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin proiectul ”Business Academy for Women” a demarat cursurile de instruire antreprenorială pentru formatorii organizațiilor de suport din Republica Moldova. 
 
În perioada 28 iunie - 1 iulie, 24 de traineri din cadrul  organizațiilor de suport în afaceri din toate regiunile țării, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia beneficiază de o sesiune de instruire cu tema „Componentele măiestriei unui trainer”. Organizațiile de suport, selectate în urma unei achiziții publice organizate de ODIMM, vor contribui, ulterior, la promovarea dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul femeilor din Moldova.
 
Olga Colesnicov, trainer în afaceri, a declarat la deschiderea cursurilor că participanții vor fi familiarizați cu aspectele teoretice și practice ale pregătirii și desfăşurării programelor de instruire în teritoriu, prin prisma obiectivelor proiectului „Business Academy for Women”. Formatorii vor trebui să țină cont de tendințele business-ului contemporan  și schimbările care se produc în continuu în economie. 
 
Instruirile sunt organizate în baza a 3 module, în domeniile marketing-ului contemporan, managementului și relațiilor economice internaționale. Trainerii -participanți la aceste cursuri de instruire  vor primi certificate de participare din partea ODIMM, iar ulterior acestea vor desfășura sesiunile de instruire pentru beneficiarele proiectului „ Business Academy for Women”.DSC 0407 edited1
 
Proiectul „Business Academy for Women”, lansat în luna martie curent, este finanțat de către Uniunea Europeană și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB).
 
Obiectivul general al Proiectului constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, inclusiv și a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. În cadrul proiectului vor fi antrenate circa 300 de femei antreprenori, care vor fi instruite cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori  care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea  proiectelor.DSC 0409 edited1

 

 

PROMO

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Logare