DESPRE PROIECT

Email Imprimare PDF

Business Women Academy

Business Women Academy este un program de sporire a abilităților manageriale adresat tuturor femeilor antreprenoare care au inițiat o afacere sau conduc o afacere unde unul din asociații companiei este o femeie.

Obiectivul general al proiectului este promovarea abilitării economice și sociale a femeilor ( în special cele din zonele rurale) reducînd inegalitatea de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. v De a permite femeilor să își realizeze potențialul său de antreprenoare prin dezvoltarea abilităților de gestionare.
 2. vfacilita accesul femeilor la tehnologii productive în scopul consolidării și creșterii capacității de maximizare aîntreprinderilor gestionate de femei.

Implementarea proiectului poartă un carcater principial nou avînd o acoperire națională și implicînd antreprenoarele în toate activitățile proiectului.  

Pe parcursul a 18 luni de implementare a Proiectului vor fi realizate următoarele activități:

 1. 1.Analiza situației curente a femeilor antreprenoare din țară .  Cu ajutorul a 300 de antreprnaore din toată țara a fost creat profilul femeii antreprnaore din Republica Moldova, situația curentă a antreprenoriatului feminin din țară  de asemnea au fostnecesitățile de dezvoltare a antreprenoariatului feminin  la nivel de formare profesională precum și la nivel de politici.

Analiza situației curente a femeilor antreprenoare din țară a stat la baza elaborării programului  de  dezvoltare a competențelor manageriale elaborat în cadrul proiectului.

 1. 2.și instruirea a 6 Organizații  de suport  în Afaceri precum și a trainerilor care vor fi implicați în sesiunile de instruire

Reieșind din abordarea nouă  vis-a-vis de procesul de instruire a participantelor la Program, Organizațiile de suport în afaceri și trainerii au fost instruiți în domeniul organizarii și desfășurării training-urilor pentru adulți și familiarizați cu noile tehnici și instrumente  de desfășurare a training-urilor. Printr-un astfel de exercițiu proiectul ”Business Academy for Women” a contribuit la  sporirea abilităților profesionale a Organizațiilor de suport în afaceri din regiuni și a trainerilor  care vor fi implicați în procesul de fomare profesională a antreprenoarelor.    

 1. 3.Selectarea și instruirea a 300 de femei antreprenoare/managere

300 de femei cu vîrsta cuprinsă între 25-50 de ani  care au o  viziune strategică de dezvoltare a întreprinderii sale, dorința de a efecietiza procesul de lucru și dezvotare profesională au posibilitatea să aplice la acest proiect.

 1. 4.Implementarea elementelor programului de instruire PLATO

Programul PLATO este un instrument de perfecționare a abilităților manageriale ale antreprenorilor, dezvoltarea gîndirii strategice necesare pentru creșterea întreprinderilor și dezvoltarea de rețele de colaborare ale acestora. Un avantaj enorm al programului PLATO este că participantele învață  una de la alta pe baza experienței acumulate pe parcursul activității sale.  

 

 1. 5.Selectarea și grantarea în baza concursului10 idei de afaceri  a cîte 6000 euro

    Criteriile care vor sta la baza selectării planurilor de afaceri sunt:

 1. vcrearea de noi produse sau serviciipiață;
 2. vintroducerea de produse și servicii inovative pe piață;
 3. vcrearea de noi locuri de muncă;
 4. vintenții de orientare pe piețe externe.

Participantele vor veni cu o contribuție proprie în mărime de 10 % de la suma grantului.

 1. 6.Programul de Mentorat
 2. deținătoare de granturi vor fi asistate de către Mentori calificați în vederea implementării eficiente a grantului obținut.

 

 1. 7.Crearea unui sistemde sporire a abilităților profesionale a femeilor antreprenoare. BUSINESS ACADEMY for WOMEN

Avantajele participării  la Program:

1.  Instruirea prin utilizarea metodelor learning by doing

2.  programul oferă posibilitatea analizei individuale a proceselor de afaceri din cadrul propriei întreprinderi

3.  crearea de noi contacte/parteneriate

4. instruirea pe baza epxerienței acumulate pe parcrusul activității

5.  posbilitatea identificării de noi domenii de activitate

Rezultatele Proiectului

1.   300 de antreprenoare instruite;

2. Efectuată analiza situației curente a femeilor antreprenoare din Republica Moldova și identificat potențialul lor de dezvoltare;

3. Sporite abilitățile profesionale ale Organizațiilor de suport și a trainerilor  din 6 regiuni ale țării;

4. Creași instrui  rețeaua de mentori din Republica Moldova;

5.  Grantate 10  idei de afaceri care vor avea ca scop dezvoltarea capacității de producere, introducerea de tehnologii și inovații sau orientare spre export;

6.  Sporite abilitățile profesionale ale antreprenoarelor prin intermediul Programului PLATO 

PROMO

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Logare